FOTOAGE

LED-LJUSTERAPI EN NIVÅ HÖGRE...Fotoage LED

LED-terapi är en välbeprövad och väldokumenterad behandling med multifunktionella, effektiva och snabbverkande egenskaper på en rad olika hudtillstånd. Behandlingen har sitt ursprung i forskningen från NASA och FOTOTAGE är så mycket mer än traditionell LED-terapi. Det är en teknologi och behandling utöver alla andra befintliga på marknaden. Den första och enda utrustningen som även integrerar Photo Dynamisk Terapi (PDT-serum) i behandlingen. Tillsammans med inledande cocktail av Kemisk Peeling anpassad efter indikation, PDT-serum som reagerar med LED-ljusets fotoner och den kraftfulla och mjukt formbara LED-masken tar FOTOAGE Dina LED-behandlingar en nivå högre.

HIGH DENSITY DIOD (HDD)
- Rent ljus utan läckage

FOTOAGE skiljer sig från andra LED-system på det
sättet att den tillämpar kraftfullare High Density Dioder
istället för traditionella Laser Emitted Diods (LEDljus).
HDD alstrar ett renare ljus med mer precision
och därmed en kraftfullare ljusterapi utan att läcka
andra våglängder. Det ger en mer fokuserad och effektiv
typ av nästintill helt monokromatisk ljusterapi.
FOTOAGE HDD har en renhet som endast skiljer
+/- 10 nm vilket gör att all energi riktas att verka
precis inom det våglängdsområde som indikationen
kräver.
FOTAGE-masken är mjuk och ligger direkt an mot
huden vilket ger ljusöverföring i direkt närhet till ljuskällan
utan förlust av intensitet med avstånd.

FLER DIODER
- Högre effekt och intensitet

FOTOAGE har hela 562 stycken 4-färgs dioder vilket
ger sammanlagt 2.248 dioder som behandlar huden
fördelat enligt nedan:
Ansikte: 231 dioder = 924 st LED
Hals/Dekolletage 331 dioder = 1.324 st LED
Alla dioder pulsas på 73Hz resp 584Hz (Nogier Frequencies).
De två frekvenser, som Paul Nogier efter
15 års studier påvisade har kapacitet att på cellnivå
kunna modifiera/påverka hudens biologiska processer.
Endast dessa frekvenser har kapacitet att bygga
upp/stimulera (73Hz) och bryta ner/eliminera 584Hz.
FOTOAGE levererar maximal energiintensitet i rätt
frekvens för var respektive våglängd och indikation.