REVERSE

PROGRESSIV BEHANDLING AV MELASMAReverse Peel
OCH DERMO-EPIDERMAL
HYPERPIGMENTERING

 • Effektivt även på resistent eller återkommande melasma
 • Djupverkande utan att orsaka inflammation
 • Moduleras efter behov, tolerans och hudkänslighet
 • Säker på alla hudtyper Fitzpatrick I-VI
 • Kan kombineras med andra pigmentreducerande terapier

 

Behandlingen består av 3 steg:

 • RsP 1 - MELANINOXIDATION
  Steg 1 omfattar djupverkande behandling med TCA, Väteperoxid och Kojicsyra. Tillsammans skapas en effektiv djupverkande (TCA + Väteperoxid) verkningsmekanism som påverkar både melaninoxidationen och ger en direkt uppljusande effekt (Kojicsyra).
 • RsP 2 - JÄRNKELATERING
  Steg 2 omfattar järnavledande (kelatering) med hjälp av hög koncentration av mjölk- (lactic) och fytin- (phytic) syra. Mjölksyra är systemiskt säker peel som verkar i basalskiktet utan att skada det ytligare skiktet. Lätt exfolierande substans med specifika depigmenterande egenskaper.
 • RsP 3 - EXFOLIERING
  Steg 3 omfattar ytlig exfoliering med hydroxisyror (glykolsyra, mandelsyra, salicylsyra) som tillsammans med fytinsyrans järnkelaterande verkan ger effektiv uppljusning på ytligare epidermal pigmentering. Kombinationen verkar både toxiskt, metabolt och syrafrätande.