Opera LED Spectrum Mask

Face Neck Mask Side Logga Webb"Fantommasken"

Opera är originalet bakom LED-Masker och bygger på en kombination av LLLT LED-ljus (Low Level Light Therapy) och tillval av Jontofores. En väldokumenterad och effektiv ljusterapi baserad på Nobelpristeknologin inom medicin och som även används av NASA. Tack vare den unika utformningen levereras mer energi per område och bestrålning sker nära huden för jämn och maximal effekt.

LED-terapi

LED-ljuset är inkohorent och ej tvingande på cellen, vilket ger hög tolerans på alla hudtyper utan negativa sidoeffekter. Ljusenergin tränger genom hudytan och ger en rad positiva vävnadsfördelar med multifunktionella egenskaper.

 • Stimulerar cellerna för ökad vävnadsregeneration
 • Stimulerar collagen och elastin för fasthet och elasticitet
 • Stimulerar cellerna för ökad genomblödning, immunförsvar, smärtlindring, celltillväxt och motverkar antiaging-enzymet
 • Främjar snabb läkning och helandeprocess
 • Effektivt vid brännskador, skärsår och andra hudpunkterande sår, blåmärken och svullnad

Galvanisk Terapi

Galvanisk terapi är likströmsbehandling som bryter hudens barriärfunktion för att öka inslussningen av aktiva substanser. Den galvaniska terapin utnyttjar kunskapen om hudens joner och påverkar dess dermala aktivitet.

 • Ökar syresättning och cirkulation
 • Dränerar, minskar svullnad och avgiftar huden
  (Negativt laddade joner fångar in toxinet och positivt laddade joner eliminerar dem)
 • Motverkar hudens åldrandeprocess
 • Motverkar fria syreradikaler och balanserar hudens pH-värde

Ansikte Mask IllustrationFördelar Opera-masken

LED-ljus har avtagande intensitet desto längre ifrån objektet det placeras. Tack vara Operamaskens ergonomiska utformning levereras mer energi per område och bestrålning (192 dioder/färg) sker nära huden för jämn och maximal effekt. Masken är ledad för anpassning till olika ansiktsformer och har separat avtagbar del för hals.

Multifunktinell utrustning

En utrustning 3 färger flera behandlingsindikationer. Som enskild behandling eller som komplement som förlänger och färstärker vid alt. behandlingar.

Läs mer om behandlingsmöjligheterna här...

Klicka här för att beställa hem mer info om något av våra koncept!