Vad är Plasmaljus?

Plasma FlashLjuset som vrider tillbaka tiden...

Plasma är enligt fysiken det fjärde aggressionstillståndet av materia efter fast, flytande och gas. Det upptäcktes första gången 1879 av William Crookes som kallade det för ”lysande materia”. Plasma är egentligen joniserad gas eller en gas som har laddats elektriskt med fria rörliga positiva och negativa elektroner. Plasma uppstår när gas upphettas till tillräcklig nivå där negativt laddade elektroner separeras från atomkärnorna. Plasma innehåller elektroner, molekyler eller neutrala gasatomer, positiva joner, UV-ljus med laddade gasmolekyler och atomer vilket sammantaget gör plasma till bärare av hög inre energi. De elektriskt laddade partiklarna i plasma utgör dess högelektriska ledningsförmåga. När plasmans molekyler, joner och atomer slås samman och interagerar med fast yta (t.ex. huden) visas plasman som en gniststråle även kallat plasmablixt.

NATURLIG OCH ARTIFICIELL PLASMA

Plasma är det vanligaste tillståndet hos den synliga materian i universum. På jorden finns plasma naturligt i tekniska apparater som lysrör och plasmaskärmar men också i eldslågor och det vi ser som blixt när elektroner och protoner krockar. Artificiell plasma kan skapas med växelström och likström. När det nålformade munstycket förs nära huden bildas en gniststråle som stimulerar och påverkar huden med 4 olika vävnadsreaktioner.

Grundformer Fysik