Vad är Elektrofores?

Varje cell har en elektrisk potential i membranets båda sidor. Den inre sidan av membranet har en negativ laddning och yttre har en positiv. Vid kronologiskt åldrande störs den elektriska laddningen och fördelningen i elektriska spänning ändras. Fördelningen av natrium- kaliumjonerna påverkas negativt. Natrium får svårt för att passera cellmembranet, medan kalium passerar med lätthet. När likström passerar genom cellerna förändras membranets genomsläpplighet, och normaliserar natrium- kaliumfördelningen.

Den elektriska spänningen stramar upp cellmembranet och om denna process tillåts över tid kan en vävnadssammandragning bli visuell. Endast likström har möjlighet att påverka cellmembranets genomsläpplighet och skapa detta celltillstånd.

Elektrofores Webb