Utbildning, Kvalitet & Säkerhet

Safetys firstBehörighet

Aukt. Hudterapeut och/eller legitimerad personal efter fullgjord certifiering som tillhandahålls av säljaren. Behandling får under inga omständigheter utföras av icke behörig/certiferad personal.

Utbildning

Utbildningen är 1 dag och omfattar både teori och praktik. Alla utrustningens handhavandetekniker (Gold/Silver Tip och Dotting/Scanning) och indikationer inkluderas. Varje handhavare ska via teori och praktik uppvisa att behandling behärskas för fullgod certifiering som också ger behörighet för handhavande.

Utbildning får endast ske av JETT Plasma's särskilt certifierade utbildare. Andrahandsutbildning (kollegor eller anställda emellan) är strikt förbjudet.

All utbildning sker på svenska och allt utbildningsmaterial så som PowerPoint's (inkl. åhörarkopior) och Professional Guideline är på svenska.

Överlåtelse

Utrustningen får ej överlåtas/säljas i andrahand till annan köpare utan säljarens information. Ny köpare får ej handha utrustningen innan säljaren tilldelat fullgod utbildning/certifiering av den nya köparen (som också bekostar utbildningen själv).

Överlåtelse/försäljning till 3:e part får endast ske till behörig köpare enligt säljarens villkor. Villkoret säkerställer att endast behörig personal har tillgång till JETT Plasma.

Ce

Kvalitet & säkerhet

JETT PLASMA - CE-MÄRKT MEDICAL DEVICE

JETT Plasma är CE-märkt Medical Device vilket ger regulatoriska rättigheter att i marknadsföring hävda medicinska effekter även på medicinska hudtillstånd/defekter. Utrustningen har av oberoende part (notified body) kvalitetsgranskats för att garantera dess säkerhet och prestanda.

- Din garanti för högsta säkerhet och prestanda!

CE1023


Klicka här för att beställa hem mer info om något av våra koncept!