ACTV8SKN

Actv8skn samling

- Förstår hudens kommunikation!

ACTV8SKN (”Activate Skin”) är en innovation inom avancerad
hudvård. En kort serie specialprodukter, skapade av det farmaceutiska företaget Contrad i Schweiz. Företaget har högt
renommé genom att ha skapat flera genombrott inom avancerad hudvård och står idag för exklusiv hudvård för den medvetna konsumenten. ACTV8SKN har en patenterad formula som samverkar med hudens funktioner och dess resultat är kliniskt säkerställda och väl dokumenterade.

SIGMOLECS®

- Unik patenterad teknologi!

Hudens hälsa står i relation till att hudens funktioner är optimala. Hudens funktioner i sin tur, styrs av olika utsöndrade signalmolekyler som cellernas receptorer fångar upp och omsätter till olika aktiviteter. Med tiden förändras cellnernas förmåga att kommunicera, cellernas aktiviteter blir nedsatta och åldersförändringarna blir allt mer framträdande. Med SIGMOLECS® teknologin efterliknas viktiga signalsubstanser som stimulerar hudens funktioner. Stimulerar och upprätthåller dess aktivitet. Dessutom tillförs nödvändiga tillväxtfaktorer
som underhåller hudens funktioner. Med ACTV8SKN kommunicerar produkterna med huden på hudens eget språk och motverkar hudens åldrande.

Hudvård som kommunicerar med
hudens celler på cellernas eget språk